HomeKursy /  Kurs na Architekturę
Kurs na Architekturę

Zajęcia prowadzą mgr inż. arch. Joanna Pętkowska, mgr inż. arch. Minh Dam

Kompleksowe przygotowanie do egzaminów na polskie uczelnie architektoniczne.

Zajęcia z rysunku architektonicznego ukierunkowane na rozwój wyobraźni przestrzennej, znajomości geometrii (rysunek z rzutów) oraz umiejętności obserwacji i odwzorowywania przedmiotów lub architektury na papierze (rysunek z natury).

Program obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu rysunku perspektywicznego oraz zadania z geometrii, po których pojawiają się tematy obejmujące naukę rysowania architektury, zieleni, postaci, samochodów, martwej natury, pejzażu etc., zaś finalnie przeprowadzamy wielokrotnie egzaminy próbne, podczas których kursanci muszą zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi nabyte umiejętności.

W trakcie zajęć uczniowie poznają elementarne wiadomości z historii architektury, bowiem program oferuje naukę rysowania budynków z rozmaitych okresów w dziejach. Pojawiają się w nim również tematy dotyczące współczesnych realizacji architektonicznych.

Ważnym elementem naszego kursu są plenery (w semestrze letnim).

Techniki: „suche” (ołówek, kredka), „mokre” (tusz, cienkopis, akwarela). 

Boya-Żeleńskiego 6 m.47, 00-621 Warszawa | +48 792 759 737, +48 693 573 211 | lineare@lineare.pl

Copyright © 2016. Lineare. All rights reserved